CALL CENTER :  +66-38-627-800
 
 

ความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นภารกิจที่สำคัญของ มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด เรายังคงมุ่งเน้นและการควบคุมผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้า, มาตรฐาน IATF16949, ISO14001 และ OHSAS18001. บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านด้วย ห้องปฏิบัติการ, เครื่องจักร, ประสบการณ์, ความเชี่ยวชาญ ที่ทันสมัย และความตั้งใจที่จะทำสินค้าที่มีคุณภาพสูง
Coordinate Measuring Machine (CMM)

CMMs ใช้เพื่อวัดยืนยันขนาดของชิ้นงาน และผลิตภัณฑ์ ทั้งในช่วงเริ่มผลิต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการผลิต และการตรวจสอบตามระยะในแต่ละเดือน

ระยะที่ CMM สามารถวัดได้
X: 900 mm,
Y: 1000 mm,
Z: 600 mm
โดยมีความละเอียด 0.0005 mm.

CMMs ของเราสอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO 10360-2:2009, 10360-5:2010.
Operation Force Testing


การทดสอบจำลองการเปิด-ปิดประตู ที่ทั้งแบบการใช้กุญแจและมือเปิด เพื่อเป็นการรับประกันการใช้งาน และความปลอดภัยของผู้ใช้

เรามีการทดสอบผลิตภัณฑ์ ทั้งในช่วงเริ่มผลิต, เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการผลิต และการตรวจสอบตามระยะในแต่ละเดือน

การทดสอบของเราสอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO 376:2004, ISO 7500-1:2004.
Strength Testing

การทดลองเพื่อทดสอบคุณสมบัติความแข็งแรงของวัสดุที่นำมาใช้ผลิต และจุดที่มีการเชื่อมหรือยึดติดของตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลโดยตรงกับความปลอดภัยของผู้ใช้

เรามีการทดสอบผลิตภัณฑ์ ทั้งในช่วงเริ่มผลิต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการผลิต และการตรวจสอบตามระยะในแต่ละเดือน

การทดสอบของเราสอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO 376:2004, ISO 7500-1:2004.

Microscope Measuring

เป็นการตรวจสอบบนพื้นผิวหรือในจุดที่พิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ผิวของชิ้นงาน, ระยะของเกลียว, มุมพับของงานโลหะ เป็นต้น เพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงต่อไป

เรามีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งในช่วงเริ่มผลิต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการผลิต และการตรวจสอบตามระยะในแต่ละเดือน

ความละเอียดของอุปกรณ์ คือ 0.0005 mm. และมีความสอดคล้องกับระบบมาตรฐาน JIS B 7153:1995.

Contour and Roughness Measuring

ใช้วัดความเรียบของพื้นผิวชิ้นงาน ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำงานของผลิตภัณฑ์

เรามีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน ทั้งในช่วงเริ่มผลิต, เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการผลิต และระหว่างการผลิต ซึ่งรวมถึงชิ้นงานที่มีการชุบผิว

การทดสอบมีความสอดคล้องกับระบบมาตรฐาน JIS B 0651 (2001).
Environment Testing

เรามีตู้ทดสอบสภาวะแวดล้อมซึ่งจะใช้ทดสอบในกรณีของ:
  1. ทดสอบชิ้นงานในสภาวะแวดล้อมต่างๆกัน
  2. เตรียมตัวอย่าง สำหรับการทดสอบทางด้านกายภาพหรือทดสอบทางด้านเคมีต่อไป
  3. ทดสอบผลิตภัณฑ์ในสภาวะแวดล้อมต่างๆกัน ตามความแตกต่างของสถานที่ของผู้ใช้งาน
ซึ่งเราสามารถทดสอบได้ตั้งแต่อุณหภูมิ -40c ถึง +110c. และความชื้นสูงสุดที่ 95%
Hardness Testing

เป็นการทดสอบความแข็งของโลหะที่นำมาผลิต

ห้องทดสอบของเราสามารถทดสอบความแข็งได้ทั้งแบบ Rockwell Scale B (HRB) และ Rockwell Scale C (HRC)

เรามีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งในช่วงเริ่มผลิต เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการผลิต และการตรวจสอบตามระยะในแต่ละเดือน

ซึ่งการทดสอบของเราสอดคล้องกับมาตรฐาน JIS B 7726:2010.
Durability Testing

เพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เราจึงมีการทดสอบโดยการจำลองการใช้งานจริงของการเปิด-ปิดประตูข้าง และประตูท้าย

เรามีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งในช่วงเริ่มผลิต, และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการผลิต

ซึ่งการทดสอบในแต่ละครั้งจะมีการทดลองการเปิด-ปิด 100,000 – 200,000 ครั้ง

Salt Spray Testing

การทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อนของงานชุบผิว โดยการเร่งการกัดกร่อนให้เร็วขึ้น เพื่อการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการชุบผิว ซึ่งพิจารณาจากลักษณะการกัดกร่อนของผิวหลังจากผ่านการทดสอบตามระยะเวลาที่กำหนด

เรามีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งในช่วงเริ่มผลิต และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการผลิต

การทดสอบของเราสอดคล้องกับมาตรฐาน ASTM B 117, JIS Z 2371 และ ISO 9227.
Quality – Real time Assessment Management System (Q-RAMS)

เป็นระบบการวัดแบบ Real time และสังเกตการณ์ ชิ้นงานของ stamping และ injection เพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพถูกส่งไปถึงผู้ใช้

โดยชิ้นงานที่ไม่ได้คุณภาพจะถูกตรวจจับได้ง่าย และทำให้แผนกที่เกี่ยวข้องสามารถทำการแก้ไขได้ทันท่วงที

ปัจจุบันเราใช้ระบบนี้ในการตรวจสอบชิ้นงานตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการผลิต ระหว่างการผลิต และช่วงท้ายของการผลิต

เราริ่เริ่มใช้ระบบนี้ เพื่อเป็นการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้ผู้ใช้

 
 
  บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด
60/8 ม.3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร +66-38-627-800,แฟกซ์ +66-38-015-071
Copyright © 2015 MITSUI SIAM COMPONENTS CO., LTD. All Rights Reserved.