CALL CENTER :  +66-38-627-800
หน้าแรก > ข่าวสารกิจกรรม > ข่าวสารองค์กร ปี 2558
มอบรางวัลสำหรับที่มีอายุงานครบ 10 ปี
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมมอบทองสำหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี จำนวน 113 คน แบ่งเป็น MSC 105 คน MKCT 8 คน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ที่อบรมชั้น 2 โรงงาน 4


สงกรานต์ 2558 กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 15.00 - 16.00 น. ที่ด้านหน้า โรงงาน 4


อบรมพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์
บริษัทฯ ร่วมกับบริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์  เกี่ยวกับการดูแลครรภ์และการทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ห้องอบรมชั้น 2 โรงงาน 4

กิจกรรมการรับบริจาคโลหิต ณ ห้องอบรมชั้น 2 โรงงาน 4
บริษัทฯ และเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง ร่วมมือกัน  จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 12.00 น. 
ณ ห้องอบรมชั้น 2 โรงงาน 4


ประกวดสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
บริษัทได้เข้าร่วมประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2558 ซึ่งมีคณะกรรมการจากภาครัฐและเอกชนเข้ามาตรวจประเมินเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ที่ ห้องประชุม 3 โรงงาน 2

SEP GAMES ครั้งที่ 18 วันที่ 2 - 26 กุมภาพันธ์ 2558
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศฟุตบอลชาย
รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิง
รองชนะเลิศเปตองชาย
รองชนะเลิศฟุตบอลหญิง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ บริษัทฯ จึงได้มอบทุนการศึกษาและสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้ จ.ระยอง ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนจำนวน 93 คน และเป็นโรงงานที่อยู่ห่างไกล  และเพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กที่จะเป็นอนาคตของประเทศต่อไป เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558

 
 
  บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด
60/8 ม.3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร +66-38-627-800,แฟกซ์ +66-38-015-071
Copyright © 2015 MITSUI SIAM COMPONENTS CO., LTD. All Rights Reserved.