CALL CENTER :  +66-38-627-800
หน้าแรก > ข่าวสารกิจกรรม > ข่าวสารองค์กร ปี 2557
กิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร วันที่ 11 เมษายน 2557
บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวผู้บริหาร 
ในวันที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 15.00 - 16.00 น. ที่ด้านหน้า โรงงาน 4


Road Safety ช่วงเทศกาลปีใหม่
เมื่อวันที่ 26-31 ธันวาคม 2557 เป็นวันหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ พนักงานเดินทางกลับภูมิลำเนา บริษัทเล็งเห็นความปลอดภัยของแรงงานเป็นอันดับหนึ่ง จึงจัดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย
กิจกรรม ถวายผ้าป่า ณ วัดวังประดู่ จ.ระยอง
ขอขอบคุณผู้มีจิตศัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญทอดผ้าป่า เนื่องในงานผูกสีมาปิดทองลูกนิมิต ณ วัดวังประดู่ ซึ่งได้ส่งมอบให้กับทางวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผ้าป่ามีผู้บริจาค 5,905 บาท และบริษัทบริจาคเพิ่มอีก 20,000 บาท รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 25,905 บาท
บริจาคสิ่งของและปัจจัยที่ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
ขอขอบคุณพนักงานทุกท่าน  ที่ร่วมกันบริจาคสิ่งของและปัจจัย โดยยอดบริจาคทั้งหมด 130,100 บาท เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2557 ที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
Sport Day
บริษัทได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ที่สนามกีฬา 10 ไร่ โดยมีกีฬาหลายประเภท เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล รวมทั้งมีการแข่งขันกีฬามหาสนุก หลายชนิด
การบริจาคโลหิต
บริษัท ร่วมกับเหล่ากาชาด จ.ระยอง ได้เข้ามารับบริจาคโลหิตที่โรงงาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ที่ห้องอบรมชั้น 2 โรงงาน 4 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
การแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด
บริษัทได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลภายในประจำปี 2557 ในวันที่ 22 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 17.30 - 20.00 น. โดยประมาณ ที่สนามกีฬาฟุตบอล 10 ไร่
อบรมเอดส์ และวัณโรค AIDS and TB Training
บริษัทได้จัดอบรมเรื่อง เอดส์ และวัณโรค เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพนักงานที่ทำงานในโรงงาน ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ห้องอบรมชั้น 2 โรงงาน 4
มอบรางวัลสำหรับที่มีอายุงานครบ 10 ปี
บริษัทได้จัดกิจกรรมให้กับพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี และพนักงานที่ได้รับการปรับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่ห้องอบรมชั้น 2 โรงงาน 4
Big Cleaning Day
บริษัทได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือน ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
  บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด
60/8 ม.3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร +66-38-627-800,แฟกซ์ +66-38-015-071
Copyright © 2015 MITSUI SIAM COMPONENTS CO., LTD. All Rights Reserved.