CALL CENTER :  +66-38-627-800
หน้าแรก > ข่าวสารกิจกรรม > ข่าวสารองค์กร ปี 2557
“Road Safety” ช่วงเทศกาลปีใหม่
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ทางบริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด ได้เล็งเห็นความปลอดภัยของแรงงานเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่ง จึงได้จัดโครงการ Road Safety ขับขี่ปลอดภัย โดยทางประธานบริษัทได้ออกวารสารด้านการขับขี่ปลอดภัยประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานตระหนักในการขับขี่ปลอดภัย รักษากฎจราจรบนท้องถนน พร้อมทั้งนี้ผู้บริหารทุกท่าน ได้ร่วมใจส่งพนักงานกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ โดยการแจกแผ่นพับ ข้อปฏิบัติในการขับขี่ปลอดภัย ,การปฏิบัติตนในการเดินทางไกล และเบอร์ติดต่อฉุกเฉินให้กับพนักงานในช่วงวันหยุดเทศกาลที่ผ่านมา

 
  บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด
60/8 ม.3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร +66-38-627-800,แฟกซ์ +66-38-015-071
Copyright © 2015 MITSUI SIAM COMPONENTS CO., LTD. All Rights Reserved.