CALL CENTER :  +66-38-627-800
หน้าแรก > ข่าวสารกิจกรรม > ข่าวและกิจกรรม ข่าวและกิจกรรม
“Global Safety” ในเครือ Mitsui Kinzoku Act


บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุม Global Safety meeting ในกลุ่มเครือ Mitsui kinzoku Act จัดการประชุมที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเน้นการปรับปรุงการจัดการพัฒนาด้านความปลอดภัย และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านแรงงาน ซึ่งประกอบด้วยบริษัทหลากหลายประเทศ จีน, อเมริกา, อินเดีย, อินโดนีเซีย และไทย เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โครงการนี้ MSC ได้นำการจัดการด้านความปลอดภัยนำมาพัฒนาปรับปรุง ทั้งด้านสภาพในการทำงานที่ปลอดภัย และมาตรฐานเครื่องจักรที่ปลอดภัย ทำให้บรรลุเป้าหมาย “อุบัติเหตุที่ทำให้สูญเสียชีวิตเป็นศูนย์ รวมทั้งอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดการหยุดงานเป็นศูนย์ในปี 2014
 
  บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด
60/8 ม.3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร +66-38-627-800,แฟกซ์ +66-38-015-071
Copyright © 2015 MITSUI SIAM COMPONENTS CO., LTD. All Rights Reserved.