CALL CENTER :  +66-38-627-800
หน้าแรก > ข่าวสารกิจกรรม > ข่าวและกิจกรรม ข่าวและกิจกรรม
The achievement of 2014 TCC Safety Activity Target


บริษัท มิตซุย สยามคอม โพเนนท์ส จำกัด ได้เข้าร่วมการดำเนินกิจกรรม TCC Safety Activity ในโครงการ Safety Machine Activity ซึ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรให้ปลอดภัย ตามข้อกำหนดของ โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง(TMAP-EM) ตั้งแต่ปี 2013 โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจนบรรลุเป้าหมายตามข้อกำหนด โดย MSC ได้รับผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับ A ซึ่งเป็น 1 ใน 5 บริษัท จากกลุ่มบริษัทผู้ผลิตของ TMAP-EM ทั้งหมดร่วมร้อยบริษัท ที่ผ่านมา
 
  บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด
60/8 ม.3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร +66-38-627-800,แฟกซ์ +66-38-015-071
Copyright © 2015 MITSUI SIAM COMPONENTS CO., LTD. All Rights Reserved.