CALL CENTER :  +66-38-627-800
 
 
หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > โครงสร้างองค์กร Mr. Toshiyuki Hara
 
คุณ โทชิยูกิ ฮาระ   ผู้บริหาร
ประวัติของประธานบริษัท
การศึกษามหาวิทยาลัยคะนะงะวะ( มีนาคม 2523 )
ประสบการณ์
การทำงาน

เมษายน 2559 – ปัจจุบัน
- ประธาน บริษัทมิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด
และ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก

กรกฏาคม 2557 - มีนาคม 2559

- มิซูอิ คินโซะกุ แอค คอร์ปอเรชั่น ผู้อำนวยการการบริหาร/ผู้จัดการทั่วไปวิศวะกรรม

กรกฏาคม 2555 - มิถุนายน 2557

- มิซูอิ คินโซะกุ แอค คอร์ปอเรชั่น
ส่วนงานวิศวะกรรม/รักษาการแทนผู้จัดการทั่วไป และ แผนกวิศวะกรรม/ผู้จัดการ

กรกฏาคม 2544 - กรกฏาคม 2555
- มิซูอิ คินโซะกุ แอค คอร์ปอเรชั่น
ส่วนงานวิศวะกรรม แผนกวิศวะกรรม /ผู้จัดการ

กรกฏาคม 2551 - มิถุนายน 2554
- มิซูอิ คินโซะกุ แอค คอร์ปอเรชั่น โรงงานคิวชู/ผู้จัดการโรงงาน
พฤษภาคม 2546 -  พฤษภาคม 2551
- Wuxi Dachong Industry Co., Ltd.
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทั่วไป และแผนกรับประกันคุณภาพ/บัญชี

ธันวาคม 2532 -  พฤศจิกายน 2535
- ย้ายไป โออิ แอดวู้ด สหรัฐอเมริกา ผู้รับผิดชอบแผนกออกแบบ→กลับมารับตำแหน่งเดิมแผนกออกแบบ สำนักงานใหญ่

เมษายน 2529 - พฤษจิกายน 2532
- อุตสาหกรรมการผลิต โออิ/สำนักงานใหญ่/แผนกออกแบบ/ส่วนงานออกแบบ 2

เมษายน 2524 -  มีนาคม 2529
- อุตสาหกรรมการผลิต โออิ /โรงงาน ฮอนโมกุ/ส่วนงานเทคโนโลยี 3

เมษายน 2523
- เข้าทำงานที่ โอไฮ คอร์ปอเรชั่น


 
 
 
  บริษัท มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำกัด
60/8 ม.3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทร +66-38-627-800,แฟกซ์ +66-38-015-071
Copyright © 2015 MITSUI SIAM COMPONENTS CO., LTD. All Rights Reserved.